چهارشنبه 29 دی 1395 ثبت نام
در حال بازیابی اطلاعات
Enter Title

مراحل فروش اوراق  حق تقدم تسهیلات بانک مسکن

1-  دریافت برگه تأییدیه نقل وانتقال اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن از شعبه بانک مسکنی که افتتاح حساب فرمودید. ( این برگه که درآن تعداد اوراق تعلق گرفته شده به شما، بر اساس تعداد برگه های000/5000 ریالی مشخص شده و به جای اوراق قدیمی صادرشده است و فقط یک بار صادرمی گردد و المثنی ندارد که درصورت تشخیص شما قابل فروش می باشد ، درغیراینصورت همین برگه تأییده را به بانک ارائه داده و از تسهیلات آن استفاده می نمایید.

 

2-  معرفی شماره متمرکز (جم) بانک مسکن یا شماره کارت عابربانک مسکن جهت واریز مبلغ فروش به حساب شما . درصورت نداشتن هریک از این دوحساب خواهشمنداست، ابتدا نسبت به افتتاح یکی ازاین دوحساب اقدام فرمایید و  سپس به کارگزاری مراجعه نمایید.

 

3-  مراجعه به کارگزاری بانک مسکن جهت پرکردن فرمهای اولیه احراز هویت ( اصل شناسنامه وکارت ملی الزامی می باشد).

 


(تامرحله2  فقط یک بارانجام می گردد و درمراجعات بعدی نیاز نیست) .

 


4-  تحویل برگه تأییده نقل وانتقال به مسئول امور مشتریان و پرکردن فرم درخواست فروش.

 

5-  روزبعدتماس جهت پیگیری ازفروش اوراق خود.

 

6-  سه روزکاری از روز بعدازفروش ، مبلغ فروش رفته به حساب جم یا عابربانک مسکن اعلام شده، واریزمی گردد.

گروه مالي بانک مسکن بانک مسکن شرکت سرمایه گذاری مسکن شرکت سرمایه گذاری مسکن کدال شركت مديريت فناوري بورس تهران شرکت بورس اوراق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران کانون کارگزاران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس اوراق بهادار London Metal Exchange kitco.com kitco.com
Copyright © 2011 Maskan Bank Brokerage Co. All rights reserved.